اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی
کد تور 121
نام تور تور 3شب و4 روز
تعداد شب 3
ایرلاین قطار
وضعیت سفر در حال اجرا
تخفیف باشگاه 0%
اعتبار تور شمسی : 1403/04/31 میلادی : 2024/07/21
گالری
هتل قیمت به ریال
نام هتل درجه سرویس موقعیت دو تخته یک تخته کودک بدون تخت کودک با تخت
هتل ملک هتل هتل ملک (BB) 40,000,000 نرخ ریالی    
هتل صفوی هتل هتل صفوی (BB) 41,000,000 نرخ ریالی    
هتل پیروزی هتل هتل پیروزی (BB) 60,000,000 نرخ ریالی    
پارسیان کوثر هتل پارسیان کوثر (BB) 82,000,000 نرخ ریالی    
هتل عباسی هتل هتل عباسی (BB) 86,500,000 نرخ ریالی    
هتل قیمت به ریال

هتل ملک هتل هتل ملک (BB)

دو تخته 40,000,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

هتل صفویهتل هتل صفوی(BB)

دو تخته 41,000,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

هتل پیروزیهتل هتل پیروزی(BB)

دو تخته 60,000,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

پارسیان کوثر هتل پارسیان کوثر (BB)

دو تخته 82,000,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

هتل عباسیهتل هتل عباسی(BB)

دو تخته 86,500,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

تعویض عکس