اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی
کد تور 109
نام تور 3 شب و 4 روز یزد
تعداد شب 3
ایرلاین قطار
وضعیت سفر در حال اجرا
تخفیف باشگاه 0%
اعتبار تور شمسی : 1403/06/31 میلادی : 2024/09/21
گالری
هتل قیمت به ریال
نام هتل درجه سرویس موقعیت دو تخته یک تخته کودک بدون تخت کودک با تخت
هتل سنتی خوان دوحد هتل هتل سنتی خوان دوحد (BB) 37,300,000 نرخ ریالی    
هتل سنتی والی یزد هتل هتل سنتی والی یزد (BB) 42,300,000 نرخ ریالی    
پارسیان صفاییه یزد هتل  پارسیان صفاییه یزد (BB) 49,300,000 نرخ ریالی    
هتل سنتی نهادان هتل هتل سنتی نهادان (BB) 55,000,000 نرخ ریالی    
ملک التجاریزد هتل ملک التجاریزد (BB) 65,000,000 نرخ ریالی    
مشیر الممالک هتل مشیر الممالک (BB) 65,000,000 نرخ ریالی    
داد یزد هتل داد یزد (BB) 72,500,000 نرخ ریالی    
هتل قیمت به ریال

هتل سنتی خوان دوحدهتل هتل سنتی خوان دوحد(BB)

دو تخته 37,300,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

هتل سنتی والی یزدهتل هتل سنتی والی یزد(BB)

دو تخته 42,300,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

پارسیان صفاییه یزدهتل  پارسیان صفاییه یزد(BB)

دو تخته 49,300,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

هتل سنتی نهادانهتل هتل سنتی نهادان(BB)

دو تخته 55,000,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

ملک التجاریزدهتل ملک التجاریزد(BB)

دو تخته 65,000,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

مشیر الممالکهتل مشیر الممالک(BB)

دو تخته 65,000,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

داد یزدهتل داد یزد(BB)

دو تخته 72,500,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

تعویض عکس