سفر کلید فهم زندگی است
تلگرام
واتساپ
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی
کد تور 408
نام تور تور 5 شب و 6 روز موریس
تعداد شب 5
ایرلاین ترکیش _ امارات
وضعیت سفر در حال اجرا
تخفیف باشگاه 0%
اعتبار تور شمسی : 1401/10/10 میلادی : 2022/12/31
گالری
هتل قیمت به تومان
نام هتل درجه سرویس موقعیت دو تخته یک تخته کودک بدون تخت کودک با تخت
TAMASSA RESORTS(موریس) هتل TAMASSA RESORTS (BB) 350,000,000 نرخ تومانی    
ارزی 780$      
TARISA RESORT&SPA(موریس) هتل TARISA RESORT&SPA (BB) 350,000,000 نرخ تومانی    
ارزی 795$      
SALT OF PALMAR(موریس) هتل SALT OF PALMAR (BB) 350,000,000 نرخ تومانی    
ارزی 895$      
LUX LE MORIVE(موریس) هتل LUX LE MORIVE (BB) 350,000,000 نرخ تومانی    
ارزی 1300$      
LUX GRAND GAUB(موریس) هتل LUX GRAND GAUB (BB) 350,000,000 نرخ تومانی    
ارزی 1840$      
هتل قیمت به تومان

TAMASSA RESORTS (موریس) هتل TAMASSA RESORTS(BB)

دو تخته تومان 35,000,000
یک تخته نرخ به تومان
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
ارزی
دو تخته 780$
یک تخته -
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

TARISA RESORT&SPA (موریس) هتل TARISA RESORT&SPA(BB)

دو تخته تومان 35,000,000
یک تخته نرخ به تومان
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
ارزی
دو تخته 795$
یک تخته -
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

SALT OF PALMAR (موریس) هتل SALT OF PALMAR(BB)

دو تخته تومان 35,000,000
یک تخته نرخ به تومان
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
ارزی
دو تخته 895$
یک تخته -
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

LUX LE MORIVE (موریس) هتل LUX LE MORIVE(BB)

دو تخته تومان 35,000,000
یک تخته نرخ به تومان
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
ارزی
دو تخته 1300$
یک تخته -
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -

LUX GRAND GAUB (موریس) هتل LUX GRAND GAUB(BB)

دو تخته تومان 35,000,000
یک تخته نرخ به تومان
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
ارزی
دو تخته 1840$
یک تخته -
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

تعویض عکس